გამოხმაურება
-

კარიერა

სათაური

ორწლიანი კურსი იწყება 2015 წლის 1 ოქტომბერს. სწავლა გრძელდება ორი სასწავლო წლის განმავლობაში.

სასწავლო პროგრამა, რომელიც სრულად შეესაბამება ეროვნული გამოცდების სტანდარტებს გაწერილია 2 წელიწადზე და რეკომენდებულია  მე-11 კლასელებისათვის.
გადახდის პირობები:
სწავლების საფასურის გადახდა ხდება მშობელთან/მეურვესთან გაფორმებული ხელშეკრულების თანხმად, ცენტრის საბანკო ანგარიშზე თანხის შეტანით/ჩარიცხვით, ყოველთვიურად, თვის პირველ რიცხვებში, ხელშეკრულებაში მითითებული გრაფიკის თანახმად.
განსაკუთრებული პირობა: სწავლის ბოლო ორი თვის (მაისი, ივნისი) საფასურის დაფარვა ხდება წინასწარ, თებერვლის, მარტის და აპრილის თვეებზე გადანაწილებით. 

მშობლებსა და აბიტურიენტებს კურსის დაწყებიდან ექნებათ წვდომა ელექტრონულ ჟურნალზე, რომლის საშუალებითაც შეძლებენ მიიღონ ყოველდღიური ინფორმაცია აბიტურიენტის დასწრების, აქტიურობის, დავალების შესრულებისა და მომდევნო გაკვეთილისთვის მიცემული დავალების შესახებ.


რეგისტრაცია 2-წლიან კურსზე იწყება 1 სექტემბრიდან.
დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია ჩვენს საკონტაქტო მისამართებზე.
გალოცავთ, ავტორიზაცია წარმატებით გაიარეთ!
Generic placeholder image

სტანდარტული კურსი აბიტურიენტებისათვის

კურსის მიზანია მოამზადოს მე-12 კლასის მოსწავლე საატესტატო მინიმუმის ჩასაბარებლად. კურსის ფარგლებში მომზადება შესაძლებელია შემდეგ საგამოცდო საგნებში: მათემატიკა ისტორია თითოეულ საგანში მეცადინეობა ტარდება კვირაში

Generic placeholder image

ორწლიანი კურსი მეთერთმეტეკლასელებისათვის

კურსის მიზანია მსურველები მოამზადოს ერთიანი სამაგისტრო გამოცდებისათვის. კურსი შედგება სამი ნაწილისაგან: წაკითხულის გააზრება და ლოგიკური მსჯელობა მეცადინეობები ტარდება კვირაში ორჯერ. ჯგუფში 4-6 სტუდენტია. ღირებულება...

Generic placeholder image

საატესტატო კურსი მე-11 კლასელებისათვის

სასწავლო პროგრამა, რომელიც სრულად შეესაბამება ეროვნული გამოცდების სტანდარტებს რეკომენდებულია დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებისა და აბიტურიენტებისათვის. აბიტურიენტს შეუძლია აირჩიოს მისთვის სასურველი ერთი ან...

Generic placeholder image

საატესტატო კურსი მე-12 კლასელებისათვის

სასწავლო პროგრამა, რომელიც სრულად შეესაბამება ეროვნული გამოცდების სტანდარტებს გაწერილია 2 წელიწადზე და რეკომენდებულია მე-11 კლასელებისათვის. მოსწავლეს საშუალება ეძლევა აირჩიოს მისთვის სასურველი ერთი ან რამდენიმე საგანი. სწავლების პირველ წელს მეცადინეობებo...

Generic placeholder image

კურსები მე-9 და მე-10 კლასელებისათვის

აბიტურიენტთა ინტენსიური მომზადების ცენტრი გთავაზობთ სასკოლო საგნებში მოსამზადებელ კურსს მე-9 და მე-10 კლასელებისათვის. კურსის ფარგლებში შესაძლებელია მომზადება შემდეგ სასკოლო საგნებში: ფიზიკა ქიმია ბიოლოგია ისტორია...

Generic placeholder image

ინტენსიური კურსი აბიტურიენტებისათვის

სასწავლო პროგრამა, რომელიც სრულად შეესაბამება ეროვნული გამოცდების სტანდარტებს რეკომენდებულია დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებისა და აბიტურიენტებისათვის. კურსის ხანგრძლივობაა 9 თვე. აბიტურიენტს შეუძლია აირჩიოს მისთვის სასურველი ერთი ან ...

Generic placeholder image

სამაგისტრო კურსი

კურსის ფარგლებში მომზადება შესაძლებელია შემდეგ საგამოცდო საგნებში: ფიზიკა ქიმია ბიოლოგია გეოგრაფია თითოეულ საგანში მეცადინეობა ტარდება კვირაში ერთხელ. გაკვეთილის ხანგძლივობაა საათ-ნახევარი (ორი აკადემიური საათი). მოსწავლეები ...